ANEXA 1 - a Contractului Colectiv de Munca

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de aplicare şi monitorizare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional

 

1. Comisia de aplicare şi monitorizare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional - denumită mai departe Comisia - va fi compusă din câte un reprezentant al fiecărei confederaţii sindicale semnatare şi un reprezentant al fiecărei organizaţii patronale semnatare.

Membrii comisiei de aplicare şi monitorizare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional sunt desemnaţi de părţile semnatare în termen de 14 zile de la înregistrarea prezentului Contract la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

 

2. Comisia se va întruni, de regulă, trimestrial şi la cererea oricăruia dintre membrii săi, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la formularea cererii, şi va adopta hotărâri valabile prin consens, în prezenţa reprezentanţilor a cel puţin trei confederaţii sindicale semnatare şi a cel puţin şase organizaţii patronale semnatare.

 

3. Comisia va fi prezidată, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa respectivă.

 

4. Hotărârea adoptată potrivit prezentului regulament are putere obligatorie pentru părţile contractante.

 

5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.

 

6. Comisia este împuternicită să formuleze interpretări ale prevederilor contractului colectiv de muncă, în funcţie de condiţiile concrete şi de posibilităţile unităţilor, la solicitarea uneia dintre părţi, precum şi să analizeze modul în care se aplică şi este respectat Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional şi să adopte măsuri corespunzătoare în acest sens.

 

7. La cererea organizaţiilor patronale, a angajatorilor sau a organizaţiilor sindicale, Comisia poate verifica măsura în care clauzele contractelor încheiate la celelalte niveluri sunt în concordanţă cu prevederile Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional.

 

 


Adauga comentariu

Trebuie sa fiti autentificat pentru a avea acces la aceasta functionalitate.
Daca nu sunteti membru al comunitatii noastre va puteti inregistra gratuit aici.

 
Autentificare
Am uitat parola
 
 
Articole
Contract colectiv de munca uni...
  încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicat...
Hotarare nr.616 din 23 iunie 2005
    privind condiţiile, procedura de selecţie şi de propunere de ...
Reglementare asistenti judiciari
  Lege nr. 304/2004 (r1) privind organizarea judiciara din 28/06/2004 R...
Regulament de ordine interioar...
  din 22/09/2005Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 28/10/...
Tardivitatea emiterii deciziei...
  Exceptie peremtorie si absoluta     In cazul in care angaja...
Clauza de neconcurenta.
  Obligativitatea inserarii in contractul individual de munca a activitati...
Obligativitatea executarii cla...
Existenta sau inexistenta resurselor financiare bugetare este irevocabila in c...
Incetarea de drept a contractu...
In ipoteza retragerii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatii...
Sanctionarea disciplinara a me...
In cazul in care angajatorul emite decizia aplicand una dintre sanctiunile pre...
Contract colectiv de munca. Ef...
In conformitate cu dispozitiile art. 241 alin. 1 lit. c din Codul muncii si al...