Reglementare asistenti judiciari

 

lege nr. 304/2004 (r1)

privind organizarea judiciara

din 28/06/2004

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 13/09/2005

 

 

 

TITLUL V

 

Asistentii judiciari

 

 

Art. 110. - Asistentii judiciari sunt numiti de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Economic si Social, pe o perioada de 5 ani, dintre persoanele cu o vechime în functii juridice de cel putin 5 ani si care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au cetatenia româna, domiciliul în România si capacitate deplina de exercitiu;

b) sunt licentiate în drept si dovedesc o pregatire teoretica corespunzatoare;

c) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal si se bucura de o buna reputatie;

d) cunosc limba româna;

e) sunt apte, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei.

 

 

Art. 111. - (1) Asistentii judiciari se bucura de stabilitate pe durata mandatului si se supun numai legii.

 

(2) Dispozitiile legale privind obligatiile, interdictiile si incompatibilitatile judecatorilor si procurorilor se aplica si asistentilor judiciari.

 

(3) Dispozitiile referitoare la concediul de odihna, asistenta medicala gratuita si gratuitatea transportului, prevazute de lege pentru judecatori si procurori, se aplica si asistentilor judiciari.

 

(4) Asistentii judiciari depun juramântul în conditiile prevazute de lege pentru judecatori si procurori.

 

(5) Numarul total al posturilor de asistenti judiciari si repartizarea posturilor pe instante, în raport cu volumul de activitate, se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

 

 

Art. 112. - Asistentii judiciari exercita atributiile prevazute la art. 55 alin. (2), precum si alte atributii prevazute în Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti.

 

 

Art. 113. - (1) Asistentilor judiciari li se aplica dispozitiile legale privind abaterile si sanctiunile disciplinare, precum si motivele de eliberare din functie prevazute de lege pentru judecatori si procurori.

 

(2) Sanctiunile disciplinare se aplica de catre ministrul justitiei.

 

(3) Împotriva sanctiunilor aplicate potrivit alin. (2) se poate face contestatie, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii, la sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel în circumscriptia careia functioneaza cel sanctionat. Hotarârea curtii de apel este definitiva.

 

(4) Asistentii judiciari pot fi eliberati din functie si ca urmare a reducerii numarului de posturi, în raport cu volumul de activitate al instantei.

 

(5) Sanctiunile aplicate asistentilor judiciari si eliberarea din functie a acestora se comunica Consiliului Economic si Social de ministrul justitiei.

 

 

Art. 114. - Prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Economic si Social si a Ministerului Justitiei, se stabilesc:

a) conditiile, procedura de selectie si de propunere de catre Consiliul Economic si Social a candidatilor, pentru a fi numiti ca asistenti judiciari de catre ministrul justitiei;

b) conditiile de delegare, detasare si transfer al asistentilor judiciari.

 

 

Art. 115. - Magistratii consultanti în functie la data de intrarii în vigoare a prezentei legi sunt numiti de drept în functiile de asistenti judiciari si îsi continua activitatea în cadrul tribunalelor de munca si asigurari sociale sau, dupa caz, al sectiilor sau completelor specializate.

 

 

 


Adauga comentariu

Trebuie sa fiti autentificat pentru a avea acces la aceasta functionalitate.
Daca nu sunteti membru al comunitatii noastre va puteti inregistra gratuit aici.

 
Autentificare
Am uitat parola
 
 
Articole
Contract colectiv de munca uni...
  încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicat...
Hotarare nr.616 din 23 iunie 2005
    privind condiţiile, procedura de selecţie şi de propunere de ...
Reglementare asistenti judiciari
  Lege nr. 304/2004 (r1) privind organizarea judiciara din 28/06/2004 R...
Regulament de ordine interioar...
  din 22/09/2005Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 28/10/...
Tardivitatea emiterii deciziei...
  Exceptie peremtorie si absoluta     In cazul in care angaja...
Clauza de neconcurenta.
  Obligativitatea inserarii in contractul individual de munca a activitati...
Obligativitatea executarii cla...
Existenta sau inexistenta resurselor financiare bugetare este irevocabila in c...
Incetarea de drept a contractu...
In ipoteza retragerii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatii...
Sanctionarea disciplinara a me...
In cazul in care angajatorul emite decizia aplicand una dintre sanctiunile pre...
Contract colectiv de munca. Ef...
In conformitate cu dispozitiile art. 241 alin. 1 lit. c din Codul muncii si al...