66 rezultate

Directiva 2004/114/CE a Consiliului

    privind conditiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat     CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,     având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 63 primul paragraf, punctul (3), litera (a) și punctul (4),   având în vedere propunerea Comisiei,   avâ...

vezi tot articolul

Directiva Consiliului 72/194/CEE

  privind extinderea domeniului de aplicare a Directivei din 25 februarie 1964 privind coordonarea măsurilor speciale referitoare la deplasarea şi şederea cetăţenilor străini, măsuri justificate de motive de ordine publică, siguranţă publică sau sănătate publică, asupra lucrătorilor care îşi exercită dreptul de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce au ocupat un loc de muncă în statul respectiv     CONSILIUL CO...

vezi tot articolul

Regulamentul (CE) NR. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului

    privind coordonarea sistemelor de securitate socială   PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,   având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi, în special, articolele 42 şi 308 ale acestuia;   având în vedere propunerea Comisiei, prezentată după consultarea partenerilor sociali şi a Comisiei administrative pentru securitatea socială a lucrătorilor migranţi;   a...

vezi tot articolul

Directiva 98/49/CE a Consiliului

    privind protecţia dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor salariaţi şi al lucrătorilor care desfăşoară activităţi independente care se deplasează în cadrul Comunităţii     CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,   având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi, în special, articolele 51 şi 235 ale acestuia;   având în vedere propunerea Comisiei;   av&...

vezi tot articolul

Directiva 91/533/CEE a Consiliului

  privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă     CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,   având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene şi, în special, articolul 100 al acestuia;   având în vedere propunerea Comisiei;   având în vedere avizul Parlamentului European;   având ...

vezi tot articolul
<<
1
...
...
 
Autentificare
Am uitat parola
 
 
Articole
Contract colectiv de munca uni...
  încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicat...
Hotarare nr.616 din 23 iunie 2005
    privind condiţiile, procedura de selecţie şi de propunere de ...
Reglementare asistenti judiciari
  Lege nr. 304/2004 (r1) privind organizarea judiciara din 28/06/2004 R...
Regulament de ordine interioar...
  din 22/09/2005Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 28/10/...
Tardivitatea emiterii deciziei...
  Exceptie peremtorie si absoluta     In cazul in care angaja...
Clauza de neconcurenta.
  Obligativitatea inserarii in contractul individual de munca a activitati...
Obligativitatea executarii cla...
Existenta sau inexistenta resurselor financiare bugetare este irevocabila in c...
Incetarea de drept a contractu...
In ipoteza retragerii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatii...
Sanctionarea disciplinara a me...
In cazul in care angajatorul emite decizia aplicand una dintre sanctiunile pre...
Contract colectiv de munca. Ef...
In conformitate cu dispozitiile art. 241 alin. 1 lit. c din Codul muncii si al...