Legislatie munca UE, 25 rezultate

Regulamentul (CEE) NR. 1612/68 al Consiliului

privind libera circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii   din 15 octombrie 1968     CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,     având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene şi, în special, articolul 49 al acestuia;     având în vedere propunerea Comisiei;     având în vedere avizul Adunării;     având în vede...

vezi tot articolul

Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului

  privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,  90/365/CEE şi 93/96/CEE     din 29 aprilie 2004       PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,     a...

vezi tot articolul

Directiva Consiliului 68/360/CEE

privind eliminarea restricţiilor de circulaţie şi şedere în cadrul Comunităţii pentru lucrătorii din statele membre şi familiile acestora   din 15 octombrie 1968     CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,     având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art.49;     având în vedere propunerea Comisiei;     având în vedere aviz...

vezi tot articolul

Directiva 64/221/CEE

privind coordonarea măsurilor speciale referitoare la deplasarea şi şederea cetăţenilor străini, măsuri justificate din motive de ordine publică, de siguranţă publică şi de sănătate publică   din 25 februarie 1964     CONSILIUL COMUNITĂŢII ECONOMICE EUROPENE,     având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art.56, alin.2,     având în vedere R...

vezi tot articolul

Directiva 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului

  privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii   din 16 decembrie 1996     PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,     având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi, în special, articolul 57 alineatul (2) şi articolul 66 ale acestuia;     având în vedere propunerea Comisiei;     având în vedere avizul Comitet...

vezi tot articolul
 
Autentificare
Am uitat parola
 
 
Articole
Contract colectiv de munca uni...
  încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicat...
Hotarare nr.616 din 23 iunie 2005
    privind condiţiile, procedura de selecţie şi de propunere de ...
Reglementare asistenti judiciari
  Lege nr. 304/2004 (r1) privind organizarea judiciara din 28/06/2004 R...
Regulament de ordine interioar...
  din 22/09/2005Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 28/10/...
Tardivitatea emiterii deciziei...
  Exceptie peremtorie si absoluta     In cazul in care angaja...
Clauza de neconcurenta.
  Obligativitatea inserarii in contractul individual de munca a activitati...
Obligativitatea executarii cla...
Existenta sau inexistenta resurselor financiare bugetare este irevocabila in c...
Incetarea de drept a contractu...
In ipoteza retragerii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatii...
Sanctionarea disciplinara a me...
In cazul in care angajatorul emite decizia aplicand una dintre sanctiunile pre...
Contract colectiv de munca. Ef...
In conformitate cu dispozitiile art. 241 alin. 1 lit. c din Codul muncii si al...