Legislatie munca, 6 rezultate

Codul Muncii

  TITLUL I Dispozitii generale   CAPITOLUL I Domeniul de aplicare     Art. 1. - (1) Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale si colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum si jurisdictia muncii.   (2) Prezentul cod se aplică si raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care aces...

vezi tot articolul

Lege Nr.130 din 16 octombrie 1996 *** Republicata

  privind contractul colectiv de muncă   CAP. 1 Dispoziții generale     ART. 1 (1) Contractul colectiv de muncă este convenția încheiată între patron sau organizația patronală, pe de o parte, si salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum si alte drepturi si obligații ce decurg din raporturile...

vezi tot articolul

Lege Nr.168 din 12 noiembrie 1999

  privind soluționarea conflictelor de muncă   Text în vigoare începând cu data de 27 iulie 2007   Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 24 iulie 2007:   - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2000, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 219/2005;   - Ordonanța de urgență a Guve...

vezi tot articolul

Ordonanta de urgenta Nr.148 din 4 noiembrie 2008

  pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii   EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI   PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 765 din 13 noiembrie 2008   Având în vedere că operaţiunea de predare-primire a carnetelor de muncă de către inspectoratele teritoriale de muncă la casele teritoriale de pensii în scopul preluării datelor din carnetele de muncă, precum şi de scanare a acestora este în curs de derulare, n...

vezi tot articolul

Lege Nr.202 din 21 octombrie 2008

  pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii   EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI   PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 728 din 28 octombrie 2008   Parlamentul României adoptă prezenta lege.     ARTICOL UNIC Alineatul (1) al articolului 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificări...

vezi tot articolul
<<
1
 
Autentificare
Am uitat parola
 
 
Articole
Contract colectiv de munca uni...
  încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicat...
Hotarare nr.616 din 23 iunie 2005
    privind condiţiile, procedura de selecţie şi de propunere de ...
Reglementare asistenti judiciari
  Lege nr. 304/2004 (r1) privind organizarea judiciara din 28/06/2004 R...
Regulament de ordine interioar...
  din 22/09/2005Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 28/10/...
Tardivitatea emiterii deciziei...
  Exceptie peremtorie si absoluta     In cazul in care angaja...
Clauza de neconcurenta.
  Obligativitatea inserarii in contractul individual de munca a activitati...
Obligativitatea executarii cla...
Existenta sau inexistenta resurselor financiare bugetare este irevocabila in c...
Incetarea de drept a contractu...
In ipoteza retragerii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatii...
Sanctionarea disciplinara a me...
In cazul in care angajatorul emite decizia aplicand una dintre sanctiunile pre...
Contract colectiv de munca. Ef...
In conformitate cu dispozitiile art. 241 alin. 1 lit. c din Codul muncii si al...