Contract colectiv de munca, 7 rezultate

Contract colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010

  încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. 2895/21/29.12.2006      CAPITOLUL 1 Dispoziţii generale      Art. 1. - (1) Părţile contractante, reprezentate conform anexei nr. 7, recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional ...

vezi tot articolul

ANEXA 1 - a Contractului Colectiv de Munca

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de aplicare şi monitorizare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional   1. Comisia de aplicare şi monitorizare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional - denumită mai departe Comisia - va fi compusă din câte un reprezentant al fiecărei confederaţii sindicale semnatare şi un reprezentant al fiecărei organizaţii patronale semnatare. Membrii comisiei de aplicare...

vezi tot articolul

ANEXA 2 - a Contractului Colectiv de Munca

Cotele de contribuţie ce urmează a fi suportate de salariaţii beneficiari de trimiteri la tratament balnear şi odihnă recuperatorie cu bilete prin sindicat.

vezi tot articolul

ANEXA 4 - a Contractului Colectiv de Munca

  Lista ramurilor pentru care se încheie contracte colective de muncă*)   *) La nivelul acestor ramuri se pot încheia contracte colective de muncă pe subramuri (grupuri de unităţi), precum şi pentru mai multe ramuri împreună din lista de mai sus.  

vezi tot articolul

ANEXA 5 - a Contractului Colectiv de Munca

Prevederi metodologice aplicabile operaţiunilor contabile la constituirea fondului destinat activităţilor ocazionate de negocierile colective, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală a contabilităţii

vezi tot articolul
<<
1
 
Autentificare
Am uitat parola
 
 
Articole
Contract colectiv de munca uni...
  încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicat...
Hotarare nr.616 din 23 iunie 2005
    privind condiţiile, procedura de selecţie şi de propunere de ...
Reglementare asistenti judiciari
  Lege nr. 304/2004 (r1) privind organizarea judiciara din 28/06/2004 R...
Regulament de ordine interioar...
  din 22/09/2005Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 28/10/...
Tardivitatea emiterii deciziei...
  Exceptie peremtorie si absoluta     In cazul in care angaja...
Clauza de neconcurenta.
  Obligativitatea inserarii in contractul individual de munca a activitati...
Obligativitatea executarii cla...
Existenta sau inexistenta resurselor financiare bugetare este irevocabila in c...
Incetarea de drept a contractu...
In ipoteza retragerii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatii...
Sanctionarea disciplinara a me...
In cazul in care angajatorul emite decizia aplicand una dintre sanctiunile pre...
Contract colectiv de munca. Ef...
In conformitate cu dispozitiile art. 241 alin. 1 lit. c din Codul muncii si al...